• Kobieta może więcej...

POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

W działalności ekonomicznej, a zwłaszcza w działalności bankowej, nie można uniknąć ryzyka. Jest ono nieodłączną cechą bankowości od zarania jej dziejów. Banki poprzez podejmowanie ryzyka osiągają i pomnażają swoje zyski. Spośród wielu zadań bankowych, kredytowanie jest nie tylko najważniejszą ale i najtrudniejszą działalnością. W działalności kredytowej ryzyko jest nie do uniknięcia, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną, […]

MINI LEKSYKON DYPLOMATYCZNY

„Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi zanim nic nie powie” Winston Churchill Dyplomacja od najdawniejszych dziejów ludzkich odgrywała bardzo dużą rolę w życiu państw i narodów oraz w stosunkach międzynarodowych. Działalność dyplomatyczna obecna jest również w życiu wewnętrznym Polski. Dzięki środkom masowego przekazu działalność ta wzbudza wiele emocji, a w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w szczególny sposób skłania […]

STAN OŚWIETLENIA W CZYTELNIACH BIBLIOTEK MIEJSKICH I SZKOLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Czytelnia to miejsce, które wymaga specjalnych warunków oświetleniowych w celu zapewnienia czytelnikowi komfortu oraz dobrego samopoczucia. Wymagania oświetleniowe zawarte w Polskiej Normie PN-EN 12464- 1:2004 wskazują, iż natężenie oświetlenia w czytelni powinno wynosić 500 lx. Celem pracy był pomiar natężenia oświetlenia w czytelniach różnego typu i porównanie go z wartościami normatywnymi. Materiał i metody: Pomiary natężenia oświetlenia wykonano w 22 czytelniach na terenie województwa […]

TURYSTYKA MIEJSKA

Turystyka miejska powiązana jest z potrzebą zagospodarowania wolnego czasu osób zamieszkujących w mieście, bez jego opuszczania. W optyce tematu znajdują się zatem trzy kwestie wymagające głębszego omówienia i powiązania ze sobą, a mianowicie zjawisko wolnego czasu mieszkańców miast, możliwe formy jego zagospodarowania w mieście (turystyka miejska), ale w powiązaniu z wykorzystaniem i jednocześnie ochroną środowiska naturalnego.